Historia

1,5 Dom Pogrzebowy Steinhoff jest firmą z tradycjami pogrzebowymi sięgającymi lat przedwojennych.
W latach 60. Władysław Steinhof założył zakład kamieniarski, który budował grobowce i nagrobki. W międzyczasie firma trudniła się nie tylko kamieniarstwem, ale także produkcją materiałów budowlanych, transportem i hodowlą.
Z czasem zakład zaczął ograniczać się do usług w branży pogrzebowej. Zaczęto w nim produkować trumny, a nawet wykonano karawan.
Firma zyskuje coraz większa renomę. Karawan marki Nysa na tle nowobudowanego kościoła pw. Św. Archanioła Gabriela przy ul. Gumniskiej w Tarnowie.
W roku 1988 firmę przejął Bogdan Steinhoff. Otwarł pierwsze swoje biuro w Tarnowie, które mieściło się przy ulicy Nowodąbrowskiej 17a.
Od początku firma dbała o odpowiedni wizerunek i godną oprawę pogrzebową.
W 1994 roku, Beata Steinhoff, dotychczas mieszkająca w USA przeprowadza się na stałe do Tarnowa, by wspólnie z mężem zająć się prowadzeniem firmy.
Firma rozszerza swoją działalność. Otwiera filie w Żabnie, Ryglicach, Rzepienniku Biskupim, oraz biura przy nowym szpitalu i przy USC w Tarnowie.
W roku 1997 Firma Steinhoff sponsoruje wystawę w Muzeum Etnograficznym w Tarnowie “Czas odejścia” poświęconą tradycji pochówków. Wiele spośród eksponatów pochodziło ze zbiorów firmy. Za pomoc w organizacji tej wystawy, która cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, Bogdan Steinhoff otrzymał tytuł “Mecenasa Starożytności Tarnowskich” przyznawany przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie.
Firma angażuje się w życie kulturalne miasta, czego dowodem są przyznawane przez instytucje kultury honorowe tytuły i podziękowania.Na zdjęciu drużyna koszykarska “Grabarze Steinhoffa”.
W roku 1998 firma przenosi się do nowej siedziby przy ul. Szpitalnej 28, likwidując wszystkie filie. Ilość przechodzi w jakość.
Podczas Targów Pogrzebowych we Wrocławiu 19 września 2003 roku Polska Izba Przedsiębiorców Branży Pogrzebowej wręczyła Beacie i Bogdanowi Steinhoff Certyfikat przynależności. W ten sposób doceniono i wyróżniono wysoki poziom usług świadczonych przez Dom Pogrzebowy Steinhoff.