Podwyższenie renty po zmarłym członku rodziny

W pewnych okolicznościach istnieje możliwość podwyższenia renty po osobie zmarłej. Wiąże się to z sytuacją, gdy po przyznaniu renty odnajdujemy dokumenty, które mogą mieć wpływ na wysokość renty, a nie były zgłaszane przy jej naliczaniu (np. świadectwa pracy). Móżna wówczas wystąpić do ZUS z wnioskiem o ponowne przeliczenie renty.

Wniosek o ponowne przeliczenie wysokości renty można złożyć także w celu upewnienia się, że poprzednie naliczenie zostało dokonane prawidłowo.