Inne

Na życzenie klienta wykonujemy dowolną ilość obrazków gratis.

Za zgodą rodziny, pewną ilość obrazków rozdajemy uczestnikom pogrzebu.

obrazki